Update omtrent de marktplaats en verhandelbaarheid van de aandelen

We hebben de afgelopen tijd veel vragen ontvangen over de waarde van onze aandelen. Hoewel we al eerder een update hebben gegeven, blijft de boodschap grotendeels hetzelfde als die we op 19 april hebben gegeven.

De waarde van onze aandelen wordt nu bepaald door de laatste transactieprijs. Voorheen gebruikten we de DCF (Discounted CashFlow)-methode, waarbij we financiële gegevens van voorgaande jaren gebruikten en deze projecteerden naar de toekomst, hierbij keken we tot zeven jaar in de toekomst. Op basis hiervan bepaalden we jaarlijks de waarde van het bedrijf. We kijken niet alleen naar de omzetgroei, maar ook naar de winstgevendheid en de kasstromen.

Met de opening van onze marktplaats hebben we echter geen controle meer over de waarde van de aandelen. Deze wordt nu bepaald door jullie, de investeerders. Onze taak als Frontaal is om jullie zo goed mogelijk te voorzien van financiële informatie, zodat jullie weloverwogen keuzes kunnen maken. In de komende drie weken zullen we de jaarrekeningen publiceren en meer inzicht geven in de financiële situatie van Frontaal. Op dit moment is er een groter aanbod aan aandelen dan vraag, wat natuurlijk resulteert in een daling van de aandelenprijs.

Om de werkelijke waarde van ons bedrijf te beoordelen, moeten we ook andere factoren in overweging nemen, zoals onze financiële prestaties, toekomstige groeivooruitzichten, concurrentiepositie en de kwaliteit van ons managementteam.

We hebben er bewust voor gekozen om de marktplaats niet openbaar te maken voor externe investeerders. We willen graag voorkomen dat het openstellen van de marktplaats leidt tot een grote toestroom van nieuwe investeerders, waardoor de koers nog verder daalt. Op dit moment wordt er voornamelijk gehandeld op basis van onderbuikgevoelens, niet op basis van grondige analyses.

We begrijpen dat er momenteel onrust is over de waarde van de aandelen, maar realiseer je dat onze marktplaats pas 2-3 maanden actief is. We adviseren dan ook iedereen om naar het langetermijnperspectief te kijken. Wat er nu gaande is, is een moment opname. Indien je eerder dit jaar bent ingestapt voor een hoger bedrag dan waarvoor de aandelen nu worden verhandeld en je verkoopt niets, is dit enkel een potentieel verlies.

Geef ons de ruimte om de brouwerij operationeel te maken en de bedrijfsstructuur op te zetten. Van daaruit zal een financieel gezond en groeiend bedrijf ontstaan. Nadat wij de laatste prognose hadden gemaakt voor de investeringsronde van eerder dit jaar is er veel veranderd in de wereld. Om deze reden hebben we een herziene prognose opgesteld, waarbij rekening is gehouden met de sterk gestegen grondstofprijzen van de afgelopen 12 maanden en kosten van de investeringen. Samen met de jaarrekening van 2022 zullen we een begeleidende brief opstellen en een concrete prognose en roadmap delen voor de komende twee jaar.

Daarnaast willen we benadrukken dat toen we begonnen met equity crowdfunding, we nog geen duidelijk perspectief hadden over wanneer de marktplaats live zou gaan en onder welke voorwaarden. In 2018 behaalden we een omzet van 526.000 euro met een brutowinst van 16.000 euro (3%). In minder dan vier jaar is onze omzet gegroeid naar 3.100.000 euro, een groei van maar liefst 489%, waarin 2020 en 2021 winstgevende jaren waren. In 2022 hebben we ervoor gekozen een nieuwe stap met Frontaal te zetten en het bedrijf nóg harder te laten groeien.

We realiseerden, en ook nu, dat groeien ook heel veel geld kost. Alle winsten worden opnieuw geïnvesteerd, veel extra kapitaal wordt opgehaald om machines neer te zetten, werkvoorraden en inventaris, personeel aan te nemen en investeren in naamsbekendheid. Gedurende deze periodes hebben jullie als investeerders altijd vertrouwen gehad in Frontaal, met of zonder een marktplaats.

Verder merken we dat er vanuit de investeerders een grote behoefte is naar meer financiële informatie. We proberen deze zo goed mogelijk te beantwoorden maar we merken dat we hier ook in kunnen verbeteren. Om ervoor te zorgen dat iedereen over dezelfde informatie beschikt, zullen we weer beginnen met het delen van kwartaal updates. Dit betekent echter ook dat we niet meer op individuele vragen in gaan omtrent de financiën van Frontaal. We nemen de vragen echter wel mee in de kwartaal-updates en zullen die zo goed mogelijk beantwoorden.