De jaarrekening 2022 van Frontaal

Er zijn een aantal vragen gesteld over de publicatie van de jaarrekening. Vanwege de juridische fusie tussen Brouwerij Frontaal B.V. en Frontaal Holding B.V. aan het begin van dit jaar heeft de jaarrekening enige vertraging opgelopen. De concepten zijn gereed en de jaarrekening ligt momenteel ter controle bij onze accountant. Naar verwachting zullen de cijfers binnen de komende vier weken worden gepubliceerd na enkele kleine aanpassingen.