Retourbeleid

Retourbeleid

Bij Frontaal Brewing Company hechten we veel waarde aan uw tevredenheid met onze producten. Daarom hebben we een retourbeleid van 30 dagen ingesteld om ervoor te zorgen dat u een zorgeloze ervaring heeft. Hier is hoe het werkt:

In aanmerking komen voor retour: Om in aanmerking te komen voor een retour moet uw item aan de volgende criteria voldoen:

  • Het item moet in dezelfde staat verkeren als toen u het ontving.

  • Het moet ongeopend zijn en in de originele verpakking.

  • U dient de bon of het aankoopbewijs te overleggen.

Een retour starten: Om een retour te starten, neem contact met ons op via webshop@brouwerijfrontaal.nl. We staan klaar om u gedurende het hele proces te helpen. Houd er rekening mee dat retourzendingen moeten worden verzonden naar het volgende adres: Steenen Hoofd 56, 4825 AK, Breda Nederland. Retouren die zonder voorafgaande toestemming worden verzonden, worden niet geaccepteerd.

Schade en problemen: We begrijpen dat er soms problemen kunnen optreden. Als uw bestelling defect aankomt, beschadigd is, of als u het verkeerde item heeft ontvangen, inspecteer het dan onmiddellijk bij ontvangst en neem onmiddellijk contact met ons op. We zullen met u samenwerken om het probleem op te lossen.

Uitzonderingen / Niet-retourneerbare items: Bepaalde soorten items kunnen niet worden geretourneerd, zoals bederfelijke goederen (zoals voedsel, bloemen of planten), op maat gemaakte producten (zoals speciale bestellingen of gepersonaliseerde items) en persoonlijke verzorgingsproducten (zoals schoonheidsproducten). We accepteren ook geen retouren voor gevaarlijke materialen, brandbare vloeistoffen of gassen. Neem contact met ons op als u vragen of zorgen heeft over een specifiek item.

Helaas kunnen we geen retouren accepteren voor items in de uitverkoop of cadeaubonnen.

Uitwisselingen: De snelste manier om te krijgen wat u wilt, is om het item dat u heeft te retourneren. Zodra de retourzending is geaccepteerd, kunt u een aparte aankoop doen voor het nieuwe item.

14 dagen bedenktijd voor de Europese Unie: Onverminderd het bovenstaande heeft u, indien de goederen naar de Europese Unie worden verzonden, het recht om uw bestelling binnen 14 dagen om welke reden dan ook en zonder opgave van reden te annuleren of retourneren. Zoals hierboven vermeld, moet uw item in dezelfde staat zijn als toen u het ontving, ongedragen of ongebruikt, met labels en in de originele verpakking. U dient ook de bon of het aankoopbewijs te overleggen.

Terugbetalingen: We zullen u op de hoogte stellen zodra we uw retourzending hebben ontvangen en geïnspecteerd, en u laten weten of de terugbetaling is goedgekeurd of niet. Indien goedgekeurd, wordt het bedrag automatisch terugbetaald op uw oorspronkelijke betaalmethode binnen 10 werkdagen. Houd er rekening mee dat het enige tijd kan duren voordat uw bank of creditcardmaatschappij de terugbetaling verwerkt en boekt. Als er meer dan 15 werkdagen zijn verstreken sinds de goedkeuring van uw retour, neem dan contact met ons op via webshop@brouwerijfrontaal.nl.

Refund Policy

At Frontaal Brewing Company, we highly value your satisfaction with our products. That's why we have established a 30-day return policy to ensure you have a worry-free experience. Here's how it works:

Eligibility for Return: To be eligible for a return, your item must meet the following criteria:

  • The item should be in the same condition as when you received it.

  • It must be unopened and in its original packaging.

  • You'll need to provide the receipt or proof of purchase.

We have a 30-day return policy, which means you have 30 days after receiving your item to request a return. To be eligible for a return, your item must be in the same condition that you received it, unopened and in its original packaging. You’ll also need the receipt or proof of purchase.

To start a return: You can contact us at webshop@brouwerijfrontaal.nl. Please note that returns will need to be sent to the following address: Liniestraat 31, 4816BG, Breda, The Netherlands If your return is accepted, we’ll send you a return shipping label, as well as instructions on how and where to send your package. Items sent back to us without first requesting a return will not be accepted. You can always contact us for any return question at webshop@brouwerijfrontaal.nl.

Damages and issues: Please inspect your order upon reception and contact us immediately if the item is defective, damaged or if you receive the wrong item, so that we can evaluate the issue and make it right.

Exceptions / non-returnable items: Certain types of items cannot be returned, like perishable goods (such as food, flowers, or plants), custom products (such as special orders or personalized items), and personal care goods (such as beauty products). We also do not accept returns for hazardous materials, flammable liquids, or gases. Please get in touch if you have questions or concerns about your specific item. Unfortunately, we cannot accept returns on sale items or gift cards.

Exchanges: The fastest way to ensure you get what you want is to return the item you have, and once the return is accepted, make a separate purchase for the new item.

European Union 14 day cooling off period: Notwithstanding the above, if the merchandise is being shipped into the European Union, you have the right to cancel or return your order within 14 days, for any reason and without a justification. As above, your item must be in the same condition that you received it, unworn or unused, with tags, and in its original packaging. You’ll also need the receipt or proof of purchase.

Refunds: We will notify you once we’ve received and inspected your return, and let you know if the refund was approved or not. If approved, you’ll be automatically refunded on your original payment method within 10 business days. Please remember it can take some time for your bank or credit card company to process and post the refund too. If more than 15 business days have passed since we’ve approved your return, please contact us at webshop@brouwerijfrontaal.nl.